top of page

Vietnamesische Verbände

Viet Nam Food Import - Export Association (AVF)
(​Hiệp hội XNK Thực phẩm Việt Nam)
9 Tran Hung Dao St.
Hoan Kiem District
Hanoi
Hotline: +84 24 777 55 666               
Website: https://avf.com.vn
Email: info@avf.com.vn               Seafood@avf.com.vn
Poultry@avf.com.vn                      Buffalomeat@avf.com.vn
Beef@avf.com.vn                            Foods@avf.com.vn


Vietnam Food Association (VFA)
(​Hiệp hội Lương thực Việt Nam)
62 Nguyen Thi Thap St.
KDC Him Lam, Tan Hung Ward, District 7
Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 62983497/98
Email: info@vietfood.org.vn
Website: https://vietfood.org.vn


Food and Foodstuff Association of Ho Chi Minh City  (FFA)
(​Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh)
1st floor, 156 Nam Ky Khoi Nghia St.
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 38233747
Email: info@vietfood.org.vn
Website: https://www.ffa.com.vn


Vietnam Association of Food Science and Technology (VAFOST)
(​Hội KHCN Lương thực Thực phẩm Việt Nam)
4 Ngo Quyen St.
Hoan Kiem District
Hanoi
Tel: +84 24 37733077
Email: contact@vafost.org.vn
Website: http://vafost.org.vn


Vietnam Fruit and Vegetable Association (VINAFRUIT)
(​Hiệp hội Rau quả Việt Nam)
156 Nam Ky Khoi Nghia St.
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City
Hotline: +84 91 3805 820/91 3834 007
Email: vinafruit@vinafruit.com.vn
              nguyendanghhrq@gmail.com
              thanhbinhctvinafruit@gmail.com
Website: vinafruit.com.vn, vinafruit.com, vinafruit.net,vinafruit.vn


Vietnam Food Safety Association (VINAFOSA)
(​Hội An toànThực phẩm Việt Nam)
8th floor, 205 Giang Vo St.
Ba Dinh District
Hanoi
Tel: +84 24 38464489
Email: vinafosa.attp@gmail.com


Vietnam Ruminant Husbandry Association (VINARUHA)
(​Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam)
6 Nguyen Cong Tru St.
Hai Ba Trung District
Hanoi
Tel: +84 24.3971.8830/3971.8853/3971.9776
Email: vinaruha@gmail.com
Website: https://vinaruha.vn


Animal Husbandry Association of Vietnam (AHAV)
(​Hội Chăn nuôi Việt Nam)
4th floor, 73 Hoang Cau St.
O Cho Dua, Dong Da District
Hanoi
Tel: +84 24 386.91511/ 3868.7708/ 3629.0621/ 3533.5758
Email: vanphong@hoichannuoi.vn
Website: http://hoichannuoi.vn


Vietnam Diary Association (VDA)
(​Hiệp hội Sữa Việt Nam)
205 Giang Vo St.
Cat Linh Ward, Dong Da District
Hanoi
Tel/Fax: +84 24 3233.6079 
Email:vanphong@vda.org.vn
Website: https://vda.org.vn


Vietnam Beer - Alcohol - Beverage Association (VBA)
(​Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam)
2nd floor, Building of Ministry of Industry and Trade
655 Pham Van Dong St.
Bac Tu Liem District
Hanoi
Tel: +84 24 3 8218 433
Email: hiephoi@vba.com.vn
Website: https://www.vba.com.vn


Association of Vietnam Retailers (AVR)
(​Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam)
P309 -310, E1 Building
Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự,
6 Dang Van Ngu St.
Dong Da District
Hanoi
Tel: +84 24 62753379/ 62753258
Email: hanoiavr@gmail.com
Website: http://hiephoibanle.com


Association of Food Transparency
(​Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch)
2nd floor, 135 Pasteur St.
Ward 6, District 3
Ho Chi Minh City
Hotline: 0944 815 995
Email: info@thucphamminhbach.org
Website: https://thucphamminhbach.org

bottom of page