top of page

Bai 01

Warum Vietnam?

Bai 01

Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam là một thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương

bottom of page