Bai 01

Warum Vietnam?

Bai 01

Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam là một thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU. EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương