top of page

Triển lãm và Sự kiện
 

Các sự kiện đã tổ chức

Moderner Lebensmittel-Vertrieb in Vietnam, 18/05/2022 👉 xem tại đây

Seminar Sourcing and Selling Foodstuffs in Vietnam, 19/07/2022 👉 xem tại đây

Rechtsfragen im Lebensmittel-Geschäft in Vietnam, 05/09/2022 👉 xem tại đây

Lebensmittel und Agrargüter im EU-Vietnam-Freihandelsabkommen, 14/12/2022 👉 xem tại đây

Labeling of Food Products in Vietnam, 31/05/2023 👉 xem tại đây

bottom of page