top of page

Chính sách bảo mật

 

I. Tên và địa chỉ của người chịu trách nhiệm

Người chịu trách nhiệm theo nghĩa của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu và các luật bảo vệ dữ liệu quốc gia khác của các quốc gia thành viên cũng như các quy định bảo vệ dữ liệu khác là:

Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế DIHK

Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà Đức, Lầu 4, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: +84 (28) 3823 9775 / Fax: +84 (28) 3823 9773

Văn phòng Hà Nội

Lotte Center Hanoi, Tháp phía Đông

Tầng 18, 1803-1804, 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: +84 (24) 3825 1420 / Fax: +84 (24) 3825 1422

E-mail: info (at) vietnam.ahk.de / website:  www.vietnam.ahk.de

Số giấy phép: 0006 / XTTM-VPĐD

II. Tên và địa chỉ của nhân viên bảo vệ dữ liệu

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của người chịu trách nhiệm là:

Công ty TNHH Dịch vụ Quốc tế DIHK

Nhà Đức, Lầu 4, 33 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: +84 (28) 3823 9775 / Fax: +84 (28) 3823 9773

Bjorn Koslowski

Email: koslowski.bjoern@vietnam.ahk.de

 

III. Thông tin chung về xử lý dữ liệu

1. Cơ sở cho trang web này

Cổng thông tin này được tạo bằng trình xây dựng trang web Wix bởi công ty Wix.com Ltd. của Israel, 40 Hanamal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Ngoài trụ sở chính tại Tel Aviv, còn có các văn phòng công ty khác như tại Berlin, Dublin, Vancouver hay New York.

2. Phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân

Về nguyên tắc, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng trong phạm vi cần thiết để cung cấp một trang web chức năng cũng như nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng của chúng tôi chỉ diễn ra thường xuyên khi có sự đồng ý của người dùng. Một ngoại lệ được áp dụng trong những trường hợp không thể có được sự đồng ý trước vì lý do thực tế và việc xử lý dữ liệu được cho phép theo các quy định của pháp luật.

 

3. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân

Trong chừng mực chúng tôi có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu để xử lý dữ liệu cá nhân, Điều 6 (1) (a) của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) đóng vai trò là cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân.

Điều 6 (1) (b) GDPR đóng vai trò là cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là thành viên. Điều này cũng áp dụng cho các hoạt động xử lý cần thiết để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng.

Nếu quá trình xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba và nếu lợi ích, quyền cơ bản và tự do cơ bản của người có liên quan không lớn hơn lợi ích đầu tiên, thì Điều 6 Đoạn 1 Thư f GDPR là cơ sở pháp lý để xử lý.

 

4. Thời gian xóa và lưu giữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của người có liên quan sẽ bị xóa hoặc bị chặn ngay khi mục đích lưu trữ không còn được áp dụng. Việc lưu trữ cũng có thể diễn ra nếu điều này đã được nhà lập pháp châu Âu hoặc quốc gia quy định trong các quy định, luật của EU hoặc các quy định khác mà người chịu trách nhiệm phải tuân theo. Dữ liệu cũng sẽ bị khóa hoặc bị xóa nếu hết thời hạn lưu trữ theo quy định của các tiêu chuẩn đã đề cập, trừ khi có nhu cầu lưu trữ thêm dữ liệu để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng.

 

IV. Cung cấp trang web và tạo tệp nhật ký

1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Mỗi khi trang web của chúng tôi được truy cập, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập dữ liệu và thông tin từ hệ thống máy tính của máy tính truy cập.

Dữ liệu sau được thu thập tại đây:

(1) Thông tin về loại trình duyệt và phiên bản được sử dụng

(2) Hệ điều hành của người dùng

(3) Nhà cung cấp dịch vụ internet của người dùng

(4) Địa chỉ IP của người dùng

(5) Ngày và giờ truy cập

(6) Các trang web được hệ thống của người dùng truy cập thông qua trang web của chúng tôi

 

2. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý cho việc lưu trữ tạm thời dữ liệu và các tệp nhật ký là Điều 6 (1) (f) GDPR.

 

3. Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Hệ thống cần lưu trữ tạm thời địa chỉ IP để cho phép phân phối trang web đến máy tính của người dùng. Vì mục đích này, địa chỉ IP của người dùng phải được lưu trữ trong suốt thời gian của phiên.

Lưu trữ trong các tệp nhật ký diễn ra để đảm bảo chức năng của trang web. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa trang web và đảm bảo an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi. Việc đánh giá dữ liệu cho mục đích tiếp thị không diễn ra trong bối cảnh này.

 

4. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi chúng không còn cần thiết để đạt được mục đích mà chúng được thu thập. Trong trường hợp thu thập dữ liệu để cung cấp cho trang web, đây là trường hợp khi phiên tương ứng đã kết thúc.

Nếu dữ liệu được lưu trữ trong các tệp nhật ký, trường hợp này xảy ra chậm nhất là sau bảy ngày. Bộ nhớ vượt quá mức này là có thể. Trong trường hợp này, địa chỉ IP của người dùng bị xóa hoặc bị tách ra để không thể chỉ định ứng dụng khách đang gọi nữa.

 

5. Khả năng bị phản đối và loại bỏ

Việc thu thập dữ liệu để cung cấp cho trang web và lưu trữ dữ liệu vào các tệp nhật ký là hoàn toàn cần thiết cho hoạt động của trang web. Do đó, không có khả năng phản đối từ phía người dùng.

 

V. Sử dụng cookie

1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Chúng tôi sử dụng cookie để làm cho trang web của chúng tôi thân thiện hơn với người dùng. Một số yếu tố của trang web của chúng tôi yêu cầu trình duyệt đang gọi có thể được xác định ngay cả sau khi thay đổi trang. Không có dữ liệu cá nhân nào được ghi lại trong quá trình này.

Dữ liệu người dùng được thu thập theo cách này được đặt biệt hiệu bởi các biện pháp phòng ngừa kỹ thuật. Do đó, không thể gán dữ liệu cho người dùng đang gọi nữa. Dữ liệu không được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân khác của người dùng.

Khi truy cập trang web của chúng tôi, người dùng được thông báo bằng biểu ngữ thông tin về việc sử dụng cookie cho mục đích phân tích và được tham chiếu đến tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Trong ngữ cảnh này, cũng có tài liệu tham khảo về cách có thể ngăn chặn việc lưu trữ cookie trong cài đặt trình duyệt.

 

2. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng các cookie cần thiết về mặt kỹ thuật là Điều 6 (1) (f) GDPR.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân bằng cách sử dụng cookie cho mục đích phân tích là Điều 6 (1) (a) GDPR nếu người dùng đã đồng ý.

 

3. Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Mục đích của việc sử dụng cookie cần thiết về mặt kỹ thuật là để đơn giản hóa việc sử dụng các trang web cho người dùng. Một số chức năng của trang web của chúng tôi không thể được cung cấp nếu không sử dụng cookie. Đối với những điều này, điều cần thiết là trình duyệt được công nhận ngay cả sau khi thay đổi trang.

4. Thời gian lưu trữ, khả năng bị phản đối và loại bỏ

Cookie được lưu trữ trên máy tính của người dùng và được truyền đến trang web của chúng tôi. Do đó, với tư cách là người dùng, bạn cũng có toàn quyền kiểm soát việc sử dụng cookie. Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt Internet, bạn có thể hủy kích hoạt hoặc hạn chế việc truyền cookie. Cookie đã được lưu có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Điều này cũng có thể được thực hiện tự động. Nếu cookie ngừng hoạt động đối với trang web của chúng tôi, có thể không còn sử dụng được tất cả các chức năng của trang web ở mức độ đầy đủ của chúng.

VI.  Bản tin

1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Bạn có thể đăng ký nhận bản tin miễn phí trên trang web của chúng tôi. Khi đăng ký nhận bản tin, dữ liệu từ dấu hiệu nhập được nhập bằng iFrame sẽ được truyền đến nhà cung cấp dịch vụ do chúng tôi ủy quyền cho các nhà cung cấp phần mềm tiếp thị qua e-mail.

Dữ liệu sau được ghi lại:

 • chức vụ

 • Tên đầu tiên

 • họ

 • Địa chỉ email

 

Ngoài ra, các dữ liệu sau được thu thập trong quá trình đăng ký:

 • Ngày và giờ đăng ký

 

Bạn sẽ nhận được sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu như một phần của quá trình đăng ký và việc tham chiếu sẽ được thực hiện đối với tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

 

Liên quan đến việc xử lý dữ liệu để gửi bản tin, ngoại trừ nhà cung cấp phần mềm tiếp thị e-mail, không có dữ liệu nào được chuyển cho bên thứ ba. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để gửi bản tin.

2. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu sau khi người dùng đã đăng ký nhận bản tin là Điều 6 (1) (a) GDPR nếu người dùng đã đồng ý.

Nếu bản tin được gửi như một phần của tư cách thành viên đối với dữ liệu đã đăng ký với chúng tôi trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, thì cơ sở pháp lý là Điều 6 Đoạn 1 b GDPR.

3. Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Bộ sưu tập địa chỉ e-mail của người dùng phục vụ cho việc gửi bản tin.

 

4. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi chúng không còn cần thiết để đạt được mục đích mà chúng được thu thập. Do đó, địa chỉ e-mail của người dùng được lưu trữ miễn là đăng ký nhận bản tin còn hoạt động.

6. Khả năng phản đối và loại bỏ

Người dùng có liên quan có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào. Vì mục đích này, có một liên kết tương ứng trong mỗi bản tin. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi đến agriandfood@vietnam.ahk.de.

 

VIII. Biểu mẫu liên hệ và email liên hệ

1. Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

Có một biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi có thể được sử dụng để liên hệ với chúng tôi dưới dạng điện tử. Nếu người dùng tận dụng cơ hội này, dữ liệu được nhập trong dấu hiệu nhập sẽ được truyền cho chúng tôi và được lưu lại.

Tại thời điểm tin nhắn được gửi đi, dữ liệu sau cũng được lưu trữ:

 • Ngày và giờ đăng ký

 • Trình duyệt được sử dụng

 • hệ điều hành

 

Bạn sẽ nhận được sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu trong quá trình gửi và tham chiếu đến tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

 

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân của người dùng được truyền với e-mail sẽ được lưu trữ.

 

Trong bối cảnh này, dữ liệu sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để xử lý cuộc trò chuyện.

 

2. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là Điều 6 (1) (a) GDPR nếu người dùng đã đồng ý.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu được truyền trong quá trình gửi email là Điều 6 Đoạn 1 Thư f GDPR. Nếu liên hệ qua email nhằm mục đích ký kết hợp đồng, thì cơ sở pháp lý bổ sung để xử lý là Điều 6 (1) (b) GDPR.

 

3. Mục đích của việc xử lý dữ liệu

Việc xử lý dữ liệu cá nhân từ dấu hiệu nhập chỉ phục vụ chúng tôi để xử lý liên hệ. Nếu liên hệ được thực hiện bằng e-mail, đây cũng là lợi ích hợp pháp cần thiết trong việc xử lý dữ liệu.

Các dữ liệu cá nhân khác được xử lý trong quá trình gửi nhằm ngăn chặn việc lạm dụng biểu mẫu liên hệ và đảm bảo an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

 

4. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi chúng không còn cần thiết để đạt được mục đích mà chúng được thu thập. Đối với dữ liệu cá nhân từ dấu hiệu nhập của biểu mẫu liên hệ và những dữ liệu được gửi qua e-mail, đây là trường hợp khi cuộc trò chuyện tương ứng với người dùng đã kết thúc. Cuộc trò chuyện kết thúc khi nó có thể được suy ra từ các tình huống mà sự thật được đề cập cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

Dữ liệu cá nhân bổ sung được thu thập trong quá trình gửi sẽ bị xóa chậm nhất sau ba tháng.

 

5. Khả năng bị phản đối và loại bỏ

Người dùng có tùy chọn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân bất kỳ lúc nào. Nếu người dùng liên hệ với chúng tôi qua email, họ có thể phản đối việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Trong trường hợp như vậy, cuộc trò chuyện không thể được tiếp tục.

Bạn có thể gửi cho chúng tôi một email bằng văn bản tới agriandfood@vietnam.ahk.de.de để hủy bỏ sự đồng ý của bạn và phản đối việc lưu trữ

 

Tất cả dữ liệu cá nhân đã được lưu trong quá trình liên lạc sẽ bị xóa trong trường hợp này.

 

IX. Tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

1. Nhà điều hành trang web

Là một phần của quá trình xử lý đơn đặt hàng, dữ liệu cá nhân được chuyển cho cơ quan được ủy quyền vận hành trang web và nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật. Thỏa thuận đặt hàng được quy định bởi một thỏa thuận tương ứng với nhà cung cấp dịch vụ.

2. Nút chia sẻ mạng xã hội

Nhận xét chung
Các plugin truyền thông xã hội thường có nghĩa là mọi khách truy cập vào một trang sẽ được các dịch vụ này ghi lại ngay lập tức bằng địa chỉ IP của họ và hành vi duyệt web tiếp theo của họ sẽ được ghi lại. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi bạn không nhấn nút.

 

Để ngăn chặn điều này, chúng tôi sử dụng phương pháp Shariff. Các nút mạng xã hội của chúng tôi chỉ thiết lập liên hệ trực tiếp giữa mạng xã hội và bạn khi bạn nhấp vào nút chia sẻ tương ứng. Nếu bạn đã đăng ký mạng xã hội, bạn có thể thực hiện việc này với Facebook và Google+ mà không cần cửa sổ khác. Một cửa sổ bật lên xuất hiện trên Twitter, trong đó bạn vẫn có thể chỉnh sửa văn bản của tweet. Bạn có thể sử dụng nó để xuất bản nội dung của chúng tôi trên mạng xã hội mà họ không thể tạo hồ sơ lướt web hoàn chỉnh.

 

+ LinkedIn

Trang web của chúng tôi sử dụng Plugin Chia sẻ LinkedIn của mạng xã hội LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Nếu bạn nhấp vào nút này, trình duyệt của bạn kết nối với LinkedIn để thực thi các chức năng của plugin. Tuy nhiên, không có dữ liệu cá nhân nào của bạn được LinkedIn lưu trữ, cũng như việc sử dụng của bạn không được ghi lại qua cookie.

Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách bảo mật của LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  tẩy. Ngoài ra, chúng tôi tham khảo phần trình bày chung của chúng tôi trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này về việc xử lý chung và hủy kích hoạt cookie.

3. Video trên YouTube

Đôi khi, chúng tôi đã nhúng các video YouTube trên trang web của mình, các video này được lưu trữ trên các máy chủ của nhà cung cấp YouTube và có thể được phát từ trang web của chúng tôi thông qua một bản nhúng. Các video được nhúng với tùy chọn kích hoạt cài đặt bảo mật nâng cao. Nếu bạn phát những video này, cookie YouTube và cookie DoubleClick sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn và dữ liệu có thể được truyền tới Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, với tư cách là nhà điều hành YouTube.

Khi phát video được lưu trữ trên YouTube, ít nhất dữ liệu sau hiện được truyền tới Google Inc. với tư cách là nhà điều hành YouTube và nhà điều hành mạng DoubleClick: địa chỉ IP và ID cookie, địa chỉ cụ thể của trang được chúng tôi truy cập, ngày và giờ hệ thống của cuộc gọi, mã định danh của trình duyệt của bạn.

 

Dữ liệu này được truyền bất kể bạn có tài khoản người dùng Google mà bạn đăng nhập hay không hay bạn không có tài khoản người dùng. Nếu bạn đăng nhập theo cách này, dữ liệu này có thể được Google gán trực tiếp vào tài khoản của bạn. Nếu bạn không muốn được gán cho hồ sơ của mình, bạn phải đăng xuất khỏi video trước khi kích hoạt nút phát.

YouTube và Google Inc. lưu trữ dữ liệu này dưới dạng hồ sơ sử dụng và có thể sử dụng chúng để quảng cáo, nghiên cứu thị trường và / hoặc thiết kế trang web dựa trên nhu cầu của họ. Việc đánh giá như vậy được thực hiện đặc biệt (cũng dành cho những người dùng chưa đăng ký) để cung cấp quảng cáo dựa trên nhu cầu và để thông báo cho những người dùng khác về các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi. Bạn có quyền phản đối việc tạo các hồ sơ người dùng này, theo đó, bạn phải liên hệ với Google với tư cách là nhà điều hành YouTube để thực hiện quyền này.

4. Phân tích trang web với Wix Analytics

 

Thu thập dữ liệu cá nhân

Trang web này thu thập dữ liệu cá nhân được sử dụng làm cơ sở để phân tích trang web. Điêu nay bao gôm:

 • Thông tin về trình duyệt, mạng và thiết bị của bạn

 • Các trang web bạn đã truy cập trước khi truy cập trang web này

 • địa chỉ IP của bạn

 

Thông tin này cũng có thể bao gồm các chi tiết về việc bạn sử dụng trang web này, bao gồm:

 • những cú nhấp chuột

 • Liên kết nội bộ

 • các trang đã truy cập

 • Cuộn

 • tìm kiếm

 • dấu thời gian

 

Chúng tôi chia sẻ thông tin này với Wix, nhà cung cấp phân tích trang web của chúng tôi, để tìm hiểu thêm về lưu lượng truy cập và hoạt động trên trang web này.

 

Trang web này sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, là các tệp nhỏ hoặc văn bản ngắn được tải xuống thiết bị khi khách truy cập vào trang web hoặc ứng dụng. Để xem các cookie được đặt trên thiết bị của bạn, hãy xem Giới thiệu về cookie mà Squarespace sử dụng.

 

Các cookie chức năng và cần thiết này luôn được sử dụng vì chúng cho phép Squarespace, nền tảng lưu trữ của chúng tôi, cung cấp trang web này một cách an toàn cho bạn.

 

Như được mô tả bên dưới, các cookie phân tích và hiệu suất này chỉ được sử dụng trên trang web này nếu bạn chấp nhận biểu ngữ cookie của chúng tôi. Trang web này sử dụng cookie phân tích và hiệu suất để cung cấp thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập trang web, hoạt động trang web và các dữ liệu khác.

 

X. Quyền của chủ thể dữ liệu

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu, bạn có các quyền sau:

 

Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý, bạn có quyền nhận thông tin về dữ liệu được lưu trữ về bạn (Điều 15 GDPR).

 

Nếu dữ liệu cá nhân không chính xác được xử lý, bạn có quyền cải chính (Điều 16 GDPR).

Nếu các yêu cầu pháp lý được đáp ứng, bạn có thể yêu cầu xóa hoặc hạn chế xử lý và phản đối việc xử lý (Điều 17, 18 và 21 GDPR).

 

Nếu bạn đã đồng ý với việc xử lý dữ liệu hoặc nếu có hợp đồng xử lý dữ liệu và việc xử lý dữ liệu được thực hiện bằng các quy trình tự động, bạn có thể có quyền đối với tính khả chuyển của dữ liệu (Điều 20 GDPR).

 

Nếu bạn sử dụng các quyền trên của mình, nhà điều hành sẽ kiểm tra xem các yêu cầu pháp lý cho việc này có được đáp ứng hay không.

 

Trong trường hợp có khiếu nại về bảo vệ dữ liệu, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát có trách nhiệm.

bottom of page