top of page
Cau Giay Park in Ha Noi, Vietnam

Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển nhanh ở Đông Nam Á, giáp Trung Quốc ở phía bắc, giáp Campuchia và Lào ở phía tây.

Đây là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU ở Đông Nam Á. Với kim ngạch thương mại khoảng 14 tỷ EUR, Đức là đối tác lớn nhất tại EU của Việt Nam cho đến nay.

Hà Nội

331.210 km²
98,5 triệu (năm 2021)

2%

31

Tiếng Việt

Tiếng Việt, Anh

Ueberblick VN.JPG

Thủ đô:

Diện tích đất:
Dân số:

Tăng trưởng hằng năm:

Tuổi thọ trung bình:

Ngôn ngữ chính thức:

Ngôn ngữ kinh doanh:

Nguồn: TCTK Việt Nam, Bộ KH & ĐT Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Tham khảo thêm thông tin (tiếng Đức) tại "Germany Trade and Invest" 👉 ở đây

Tôn giáo chính:
Tuổi thọ:
Tiền tệ:
GDP:

Lạm phát:

Xuất khẩu:
Nhập khẩu:
Xuất khẩu chủ yếu:
Nhập khẩu chủ yếu:
Tỷ lệ thất nghiệp:
Lực lượng lao động:
Các ngành công nghiệp chính:

Không tôn giáo / vô thần (74%); Phật giáo Đại thừa (13%)
70 tuổi (nam giới); 79 (nữ)
Đồng Việt Nam (viết tắt VND)
6,5% (2019)

2,5% (năm 2020, tác động của cuộc khủng hoảng Corona)

2,8% (2019)

3,1% (năm 2020)
264 tỷ USD / + 8% tăng trưởng (2019)
253 tỷ USD / + 7% tăng trưởng (2019)
Thiết bị điện (40,4%); Giày dép (7,8%); Máy móc (5,5%)
Thiết bị
 điện (26,6%); Máy móc (9,6%); Nhựa (5,2%)
1,9% (2019)
77% (2019)
Nông nghiệp: 15% GDP
Công nghiệp: 33% GDP
Dịch vụ: 51% GDP

 

bottom of page