top of page
Harvesting Tea Leaf

Hội thảo trên web
Diễn biến hiện nay của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam

🎬 Giới thiệu về sự kiện

Thực hiện bởi

1728_ahk_vietnam_rgb_edited.jpg
logo_DGRV.JPG
BMEL_Fz_2017_Office_Farbe_de.png

Chương trình nghị sự:

 Webinar-Mitschnitt

Anchor 1

Zum Herunterladen: Präsentation "Aktuelle Entwicklungen in der vietnamesischen Agrarwirtschaft"

Dr. Nguyen Thi Tuyet Minh, Project Director Vietnam, DGRV German Cooperative and Raiffeisen Confederation, August 2023

Quan tâm đến các sự kiện và thông tin khác? 🤔

Đăng ký 👉 tại đây để nhận bản tin của chúng tôi! 😀

bottom of page