top of page

Dán nhãn thực phẩm

 

Theo Nghị định 43/2017 / NĐ-CP, nhãn thực phẩm, dinh dưỡng phải có các thông tin sau (bằng tiếng Việt):

 • Tên sản phẩm

 • Thành phần hoặc số lượng thành phần (đối với thực phẩm)

 • Chất lượng sản phẩm

 • Ngày sản xuất (định dạng DD-MM-YY)

 • Ngày hết hạn hoặc ngày sử dụng (định dạng DD-MM-YY)

 • Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (dùng cho thực phẩm)

 • Tên người và tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm (cả nhà sản xuất và nhà nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu)

 • Nước xuất xứ

 • Số giấy chứng nhận phù hợp an toàn thực phẩm hoặc công bố hợp quy

 • Khuyến nghị hoặc cảnh báo về an toàn thực phẩm, nếu có

Đối với sản phẩm nhập khẩu có nhãn không cung cấp đầy đủ thông tin bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn thứ hai ghi thông tin bắt buộc bằng tiếng Việt.

Các quy định đặc biệt áp dụng đối với thực phẩm biến đổi gen được đóng gói sẵn có chứa ít nhất một thành phần biến đổi gen chiếm hơn 5% tổng lượng thành phần. Tên của các thành phần biến đổi gen phải có thêm "gen biến đổi" (biến đổi gen) trên nhãn sản phẩm.

Phụ gia thực phẩm phải được ghi trên nhãn cùng với tên nhóm và mã quốc tế. Câu “Dùng cho thực phẩm” (trong tiếng Việt là “Dùng cho thực phẩm”) phải được viết sau tên phụ gia, kiểu chữ in đậm, có chiều cao ít nhất 2mm.

 

Nhãn đồ uống có cồn phải có các thông tin sau (bằng tiếng Việt):

 • Tên sản phẩm

 • Tên của người và tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm (cả nhà sản xuất và nhà nhập khẩu)

 • Nước xuất xứ

 • bầy đàn

 • Hàm lượng etanol (rượu)

 • Hướng dẫn bảo quản (đối với rượu vang)

 • Ngày hết hạn (nếu có)

 • Số lô (nếu có)

 

Thực phẩm và đồ uống cũng có thể có hai nhãn (bằng ngôn ngữ gốc và bằng tiếng Việt). Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhãn nước ngoài phải có cùng nội dung và kích thước hoặc nhỏ hơn nhãn Việt Nam.

Việc ghi nhãn thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm đã qua chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Thực phẩm chức năng phải có ghi tham chiếu là “thực phẩm chức năng” và không được ngụ ý rằng thực phẩm đó có thể thay thế thuốc chữa bệnh;

 • Phụ gia thực phẩm phải có phần bổ sung "phụ gia thực phẩm" và có thông tin về phạm vi, liều lượng và cách sử dụng;

 • Thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có dòng chữ “Thực phẩm đã qua chiếu xạ”;

 • Thực phẩm biến đổi gen phải ghi chú thích "thực phẩm biến đổi gen".

bottom of page