top of page

Quy trình và tài liệu nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước khi nhập khẩu

Các nhà nhập khẩu trong nước buộc phải thực hiện công bố sản phẩm (hay còn gọi là thông báo hợp quy). Trong thời gian này, nhà nhập khẩu rất cần sự hỗ trợ của nhà xuất khẩu Đức trong việc cung cấp mẫu, nhãn mác và các tài liệu cần thiết cho sản phẩm và cho quá trình sản xuất sản phẩm.

1. Thực phẩm chế biến đóng gói sẵn; Phụ gia thực phẩm; Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; Hộp đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có quy chuẩn kỹ thuật QCVN hoặc TCVN (đây là những sản phẩm sử dụng thường xuyên và không khuyến khích sử dụng): Người nhập khẩu tự công bố sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng / website / niêm yết công khai tại địa chỉ trụ sở Công ty và nộp bản sao tại cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền cấp Thành phố / Công ty). Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, đơn vị nhập khẩu được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính an toàn của sản phẩm.

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

 • Bản tự công bố sản phẩm sản xuất theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP;

 • Kết quả kiểm nghiệm ATTP của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

 

2. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng chữa bệnh, thực phẩm ăn kiêng đặc biệt; Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng; Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế hoặc không dùng cho đối tượng sử dụng: cơ sở nhập khẩu phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và 07 ngày làm việc đối với các trường hợp khác, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp giấy biên nhận.

Hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm bao gồm:

 • Bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP;

 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất xứ cấp / xuất khẩu có nội dung an toàn cho người sử dụng hoặc bán tự do trên thị trường của nhà sản xuất / nước xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm ATTP của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;

 • Bằng chứng khoa học về công dụng của sản phẩm hoặc thành phần chứng minh công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc giấy chứng nhận tương đương nếu sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm hữu cơ có yêu cầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Thủ tục hải quan

Tất cả thực phẩm nhập khẩu đều phải kiểm soát an toàn thực phẩm. Thực phẩm nhập khẩu chỉ được thông quan khi kết quả kiểm tra xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu.

 • Trước khi lô hàng về đến Việt Nam, nhà nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ quan kiểm tra chất lượng như QUATEST 3 tại TP.HCM, QUATEST 1 tại Hà Nội hoặc trung tâm kiểm dịch thực vật (đối với sản phẩm thực vật), trung tâm kiểm dịch động vật ( đối với sản phẩm động vật), v.v.

 • Khi hàng về, người nhập khẩu mở tờ khai hải quan và nộp cho hải quan. Tờ khai hải quan nhập khẩu phải được nộp trước hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến. Hải quan xử lý các chứng từ; nếu đủ hàng thì tạm xuất kho để người nhập đưa hàng về kho bảo quản. Nhà nhập khẩu sau đó cung cấp mẫu cho cơ quan quản lý chất lượng và nhận kết quả để xuất trình cho hải quan. Nếu kết quả đáp ứng các quy định về nhập khẩu, lô hàng được thông quan và nhà nhập khẩu nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Nếu không, hải quan sẽ yêu cầu trả lại hàng cho nhà cung cấp nước ngoài hoặc tiêu hủy tại chỗ.

Chuẩn bị hồ sơ khai hải quan:

 • Yêu cầu chung: Hóa đơn thương mại, Danh sách đóng gói, Vận đơn.

 • Giấy chứng nhận xuất xứ Để được hưởng các ưu đãi thuế quan:

 • Yêu cầu cụ thể đối với thực phẩm, đồ uống tùy theo loại sản phẩm: Giấy chứng nhận phân tích, Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy chứng nhận hun trùng, Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất, Giấy chứng nhận cơ sở kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy công bố Tiêu chuẩn sản phẩm, Tuyên bố hợp quy, Giấy chứng nhận bán tự do, Giấy phép nhập khẩu đồ uống có cồn, Giấy ủy quyền, Giấy phép nhập khẩu các loài tuân theo Công ước CITES và các loài nguy cấp khác, Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, Giấy phép nhập khẩu kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa phải phân tích rủi ro dịch hại, Tuyên bố sản phẩm cho Thực phẩm, Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật, Giấy chứng nhận kiểm dịch đối với bột và thức ăn cho động vật, Đăng ký kiểm dịch, Kiểm tra chất lượng nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu, Bảng tiêu chuẩn áp dụng trong cơ sở, Giấy chứng nhận sức khỏe thú y đối với sản phẩm động vật, v.v.

image.png
bottom of page