top of page
smiling-asian-woman-choosing-cabbage-market.jpg
BMEL_Fz_2017_Office_Farbe_de.png

Trung tâm xúc tiến hàng Nông nghiệp và Thực phẩm Đức hỗ trợ các doanh nghiệp Đức tham gia và mở rộng thị trường tại Việt Nam. Thông tin thêm về dự án và các ưu đãi tài trợ 👉 tại đây .

Tin tức nổi bật

1
2
bottom of page