top of page

Quy định cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm

 

Thịt
Các công ty chế biến thịt phải nhận được sự chấp thuận của từng cá nhân từ chính phủ Việt Nam để xuất khẩu vào Việt Nam, vì quốc gia này muốn kiểm tra xem quốc gia / công ty xuất khẩu có đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe động vật hay không. Đó là lý do tại sao có một hệ thống danh sách tích cực cho các công ty chế biến thịt. Chỉ các công ty chế biến thịt được chính phủ Việt Nam công nhận mới được phép xuất khẩu vào Việt Nam. Danh sách tích cực tương ứng cho thịt có thể được tìm thấy ở đây .
 

Nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với hiệp hội thương mại xuất khẩu của bạn. Các công ty Đức không nên xuất khẩu thịt cho đến khi công ty chế biến thịt được đề cập nằm trong danh sách tích cực của Việt Nam.

bottom of page