top of page

An toàn thực phẩm

Chính phủ Việt Nam đã rất coi trọng vấn đề an toàn thực phẩm trong 20 năm qua. Năm 2011, Luật An toàn Thực phẩm 55/2010 / QH12 có hiệu lực. Luật này quy định:

 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm;

 • Điều kiện bảo đảm an toàn đối với sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm;

 • Quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm;

 • Kiểm tra thực phẩm;

 • Phân tích rủi ro an toàn thực phẩm;

 • Phòng ngừa sự cố an toàn thực phẩm;

 • Thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm;

 • Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

 

Tùy từng loại sản phẩm, các cơ quan sau có trách nhiệm thực hiện Luật 55/2010 / HQ12 theo Thông tư liên Bộ 13/2014 / TTLB-BYT-BNNPTNT-BCT:

 • Bộ Y tế (MoH): chịu trách nhiệm về hầu hết các loại thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn;

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD): chịu trách nhiệm về sản phẩm nông nghiệp;

 • Bộ Công Thương: chịu trách nhiệm về các loại thực phẩm có nguy cơ cao như đồ uống có cồn, sữa chế biến, dầu ăn, v.v.

Xin lưu ý rằng mỗi lần bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất hoặc chất phụ gia là đủ để coi sản phẩm là thực phẩm dinh dưỡng và sau đó chuyển trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm từ Bộ NN & PTNT / Bộ Công Thương sang Bộ Y tế.

bottom of page