top of page

Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Agricutlure_Vietnam.png

Ngành nông nghiệp là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Điều này được hỗ trợ bởi các yếu tố sau:

  • Phần lớn đất là đất trồng trọt (khoảng 22%)

  • Mùa sinh trưởng là 12 tháng cái gì  cho phép nhiều hơn một vụ thu hoạch hàng năm

  • Nguồn nước sẵn có cao

  • Tầm quan trọng lịch sử to lớn của ngành nông nghiệp đối với đất nước

 

Số lượng lớn người sản xuất từ hộ gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ với diện tích sản xuất vài ha. Điều này có nghĩa là những hạn chế đáng kể trong việc đảm bảo năng suất và chất lượng, bởi vì "tính kinh tế theo quy mô" thường không thể đạt được. Quy mô công ty nhỏ cũng đồng nghĩa với việc hầu như không có vốn để hiện đại hóa quy trình sản xuất. Nhiều hoạt động trồng trọt và chế biến do đó được thực hiện thủ công hoặc với công nghệ lạc hậu. Vì vậy, có tiềm năng lớn ở đây để tăng hiệu quả, vốn đang dần được tận dụng thông qua việc chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này, ví dụ như thông qua việc sử dụng các hợp tác xã.
 

Mặc dù một số lượng rất lớn hàng hóa nông nghiệp được sản xuất ở Việt Nam nói chung, sản xuất tập trung vào một số lượng nhỏ hơn, với gạo, ngô, cà phê và thịt lợn chiếm ưu thế.


Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất ở Việt Nam. Nó chiếm khoảng 20% tổng diện tích đất canh tác của cả nước. Việt Nam hiện là một trong những nước xuất khẩu gạo quan trọng nhất trên thế giới. Sản xuất tập trung ở đồng bằng sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam và sông Mekong ở miền Nam đất nước.

Hai đồng bằng sông này là vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam. Ngoài lúa, chuối, dừa và các loại trái cây có múi cũng được trồng ở những vùng này. Mía, sắn, các loại hạt và ngô được trồng ở các vùng khác nhau trong cả nước; và rất nhiều cà phê được sản xuất ở vùng cao.

Về chăn nuôi, thịt lợn chiếm ưu thế, chiếm khoảng ¾ tổng sản lượng thịt. Bất chấp hệ thống sản xuất manh mún trong lịch sử, quốc gia này là nước xuất khẩu thịt lợn ròng. Mặt khác, nó là một nhà sản xuất nhỏ các loại thịt khác và phụ thuộc vào nhập khẩu ở đây. Các sản phẩm thủy sản của Việt Nam, là nguồn cung cấp protein quan trọng ngoài thịt, được sản xuất và xuất khẩu với số lượng lớn.

bottom of page